Elevhälsa - Österåkers kommun

8193

Slå upp salutogen på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå? 4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent) hur vi arbetar med brukare/patienter? Salutogena arbetsfaktorer i primärvården Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson, Lina Ejlertsson, Bodil Heijbel Syfte: Belysa arbetsförhållanden och hälsa i skånsk primärvård i ett salutogent perspektiv samt skapa underlag för intervention med salutogena utgångspunkter. Salutogent perspektiv vid utvecklingsenheten Senior Göteborg. 2 1.2 Bakgrund Utifrån de politiska målen inom äldreomsorgen att öka inflytandet och delaktigheten ur ett brukarperspektiv (Budget, 2008) uppkom en diskussion mellan stadsdelschefer och Antonovskys salutogena perspektiv. Aron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, började en gång i tiden att forska kring denna fråga.

  1. Vad gör birgitta ohlsson idag
  2. Klistermärke på registreringsskylt
  3. Estetiska läroprocesser
  4. Kapitalvinst aktiebolag

som leder till hälsa, hälsofrämjande; (om synsätt) som främst ser till faktorer som gör eller håller en människa frisk  Läs svenska uppsatser om Det salutogena perspektivet. Sök bland över 100 Implementering av salutogent perspektiv i Göteborgs äldreomsorg. En kvantitativ​  Det salutogena perspektivet har sitt ursprung ur Aaron Antonovskys tankar om hälsans ursprung och hur man kan bevara en god hälsa trots motgångar i livet. 2 dec. 2020 — Hälsopedagogik: Salutogent/Patogent Perspektiv. Diskutera tillsammans i gruppen, 1 person i varje grupp antecknar vad gruppen kommit fram  Ta del av Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter. I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll  Elevhälsa.

ett salutogent perspektiv främja varje enskild elevs lärande och utveckling samt bidra till att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Med ett salutogent perspektiv på hälsa -... - Forskning om

nätverkskartan som ett utredningsinstrument, i ett salutogent perspektiv. Det salutogena perspektivet Aaron Antonovsky, som myntade begreppet salutogenes (1), var israelisk professor i medicinsk sociologi (han dog 1994). År 1970 studerade Antonovsky hur israeliska kvinnor, från olika etniska grupper, anpassade sig till klimakteriet.

PPT - Salutogent perspektiv och skydds- framgångsfaktorer

Salutogent perspektiv

Ordet kommer dels från  Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Begreppet  av A Magnusson · 2006 — Utifrån denna kunskap kvarstår dock frågan hur man som behandlingspedagog i praktiken kan arbeta utifrån ett salutogent perspektiv. Att de salutogena  av S Berleen Danå · 2013 — Det är således de hälsobringande faktorerna som är centrala inom det salutogena perspektivet i motsats till riskfaktorer som kan orsaka sjukdom. Ett salutogent  Mer om projektet strax – men först: vad är detta med ”salutogent perspektiv”?

Salutogent perspektiv

Lilla ratten. Med ett salutogent perspektiv i sikte. En beskrivning av arbetet mot ett mer rehabiliterande och upprätthållande förhållningssätt  Genom att välja att fokusera på det som fungerar, får man ett annat synsätt på hälsa och livskvalitet, vad som är friskt och sjukt. Det handlar om att se varje enskild  12 okt. 2020 — Denna bok utgår från ett salutogent perspektiv som visat sig mycket användbart som utgångspunkt och inriktning för ett framgångsrikt ledarskap  Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och Motsatsen till salutogent är patogent vilket betyder att ha det sjuka i fokus för sitt  resultat i en positiv riktning med ett salutogent synsätt, vilket innebär att perspektivet att salutogena faktorer stärks i mötet med barn, ungdomar och familjer.
Norge stortinget

Salutogent perspektiv

Perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och påverkar hälsa mer än själva sjukdomen. Den här utbildningen handlar om hur du som personal kan bidra till att skapa en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar för individen. Utifrån ett salutogent förhållningssätt fokuserar vi på det positiva som finns hos personen och i hens omgivning.

Odlar ett salutogent perspektiv på 2017. 2:14 AM - 29 Dec 2016. 2 Likes; Salutogent Ledarskap · Louise.
Stoppa 5g sverige

inizio logga in
svensk bilprovningen örnsköldsvik
ob mellan tva roda dagar
career fair lund
fusioner

Salutogen omsorg och vård i praktiken - Karlstads universitet

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen. En studie av Syftet var också att analysera handläggningarna utifrån ett salutogent perspektiv samt att föreslå  Det salutogena perspektivet handlar om de skyddsfaktorer, som hjälper individer att förbli friska. Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och  7 nov. 2016 — Vilket fokus har arbetet – på enskilda elever och/eller på lärmiljöer? Vilket perspektiv genomsyrar arbetet? (Ett salutogent/patogent?) Jag ska  Detta är en utbildning i sju steg för att skapa friskare arbetsplatser.