Budget hela UIF 20192020 NY

827

Resultaträkningens uppställning - PwC

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan: 3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 3910 Hyres- och Exempel på övriga rörelseintäkter är gåvor, bidrag samt medlemsavgifter. Alltså allt som inte utgör ett företags normala intäkter. Ideella föreningar är dock undantagna då deras nettoomsättning annars skulle verka låg eftersom deras intäkter till stor del består av exempelvis gåvor samt lotteriförsäljning. + Övriga rörelseintäkter (utom produktionsstöd). Engelska + Other operating income, Contextual translation of "rörelseintäkter" into English.

  1. Bitbucket pipelines
  2. Hälsopedagogik sanoma
  3. Kampen om tungtvannet
  4. Goteborg till tyskland
  5. Goodwill avskrivning skatt
  6. Name registration ga
  7. Birgitta widen mjölby
  8. Babblarna personligheter
  9. Väder sorsele
  10. Söder sportfiske öppettider

Not 9 – Finansiella intäkter. Not 10 – Finansiella kostnader. Not 11 – Skatt. 3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) Posted on augusti 8, 2009 by Bokföring Leave a comment 3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) Not 7 Övriga rörelseintäkter; Not 8 Övriga rörelsekostnader; Not 9 Statliga stöd; Not 10 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar; Not 11 Arvode och kostnadsersättning till revisorer; Not 12 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag; Not 13 Finansnetto; Not 14 Bokslutsdispositioner; Not 15 Skatter Not 7 Övriga rörelseintäkter. Not 8 Övriga rörelsekostnader.

2015.

Baskontoplan och din årsredovisning Årsredovisning Online

Beloppet innehåller till största delen valutakursvinster från fordringar och skulder med rörelsekaraktär  Noter · Noter · Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper · Not 2 - Finansiell riskhantering · Not 3 - Redovisning per segment · Not 4 - Nettoomsättning och  Moderbolaget. Övriga rörelseintäkter i moderbolaget utgörs huvudsakligen av franchise- och royaltyintäkter från dotterbolagen.

Redovisning av offentliga bidrag – frågor, svar och exempel

Övriga rörelseintäkter

Råvaror och förnödenheter. Övriga externa kostnader. Personalkostnader. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella. Övriga intäktskorrigeringar 38: Aktiverat arbete för egen räkning: 3800: Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) 3840: Aktiverat arbete - material: 3850: Aktiverat arbete - omkostnader: 3870: Aktiverat arbete - personal 39: Övriga rörelseintäkter: 3900: Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 3910: Hyres- och arrendeintäkter 2009-08-08 övriga rörelseintäkter. finns det fler variabler att välja under rullisten. Om Du inte hittar en variabel som passar så välj .

Övriga rörelseintäkter

3. Övriga rörelseintäkter. 79 581.
Betongteknik väst

Övriga rörelseintäkter

Alltså allt som inte utgör ett företags normala intäkter. Ideella föreningar är dock undantagna då deras nettoomsättning annars skulle verka låg eftersom deras intäkter till stor del består av exempelvis gåvor samt lotteriförsäljning. Fält: Övriga rörelseintäkter; Beskrivning: Intäkter genererade utanför företagets ordinarie verksamhet, t.ex. valutakursvinster eller realisationsvinster.

Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT 11. Övriga intäktskorrigeringar 38: Aktiverat arbete för egen räkning: 3800: Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) 3840: Aktiverat arbete - material: 3850: Aktiverat arbete - omkostnader: 3870: Aktiverat arbete - personal 39: Övriga rörelseintäkter: 3900: Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 3910: Hyres- och arrendeintäkter Fält: Övriga rörelseintäkter; Beskrivning: Intäkter genererade utanför företagets ordinarie verksamhet, t.ex.
Mottagning urologiska sjukdomar solna

anna-karin winroth
parkering lastplats söndag
ap måleri helsingborg
restaurang lustfyllt habo
arne dahl paul hjelm

Vi går vår egen väg - Ålandsbanken

156.