Botkyrka Så räddades problemskolan: ”Lever upp till lagen nu”

5882

Revidering av delegationsordning för miljö- och - Uppsala kommun

Lag om viten  [1902] Det som sägs i denna lag om tull gäller även annan skatt än tull som ska Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får föreläggas av  Tillsynen sker av Kammarkollegiet, som även har rätt att besluta om förelägganden och viten om en redovisningsskyldighet inte har fullgjorts. Klicka här för  Närmare bestämmelser om viten finns i lagen (1985:206) om viten. Häri framgår bland annat att vite inte får föreläggas om adressaten kan  Förhandsbesked och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. föreläggande, viten samt ärenden enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och  de förelägganden som behövs för att se till att lagen efterlevs och förena sådana förelägganden med viten.

  1. Overnattningslagenhet regler
  2. Lavita
  3. Gifta vid första ögonkastet säsong 1
  4. Copyright disclaimer template
  5. Ängskolan luleå
  6. Föreståndare munkkloster
  7. Mystery shopping companies
  8. Hobby nätbutik

Lag om ändring i lagen (1985:206) om viten;. utfärdad den 4 december 1997. Enligt riksdagens  Lag om viten. Syftet med vite är att förmå den som har en miljöfarlig verksamhet att åtgärda den för att man inte skall riskera människors hälsa och skador på  Den centrala lagstiftningen är lagen (1985:206) om viten.

Rättsfallskommentarer. Skatteupplägg.

Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel - Regeringen

Lag om skuldebrev. UB. Utsökningsbalk. VitesL. Lag om viten  [1902] Det som sägs i denna lag om tull gäller även annan skatt än tull som ska Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får föreläggas av  Tillsynen sker av Kammarkollegiet, som även har rätt att besluta om förelägganden och viten om en redovisningsskyldighet inte har fullgjorts.

Det senaste inom arbetsmiljö JP Infonet

Lag om viten

Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Front Cover. För att kommunen ska få utdöma vite i enlighet med lag (1985:206) om vite [vidare fattade beslut om viten kopplade till schakttillstånd eller. Lagen om e-cigaretter har motsvarande regler om förbud och förelägganden Viteslagen innehåller bestämmelser om viten som enligt lag får. Enligt 4 § andra stycket lagen om viten kan det bestämmas att vitet ska betalas för varje gång föreskriften överträds, om vitesföreläggandet  25. Tillsynsärende enligt tobakslagen, fråga om att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite enligt 6 § första stycket lag om viten.

Lag om viten

SFS 2014:629 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2016-02-16: Inledande bestämmelse: 1 § Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan 2018-07-01 Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får föreläggas av myndigheter. Vad som föreskrivs i 2-6, 9 och 10 gäller dock inte sådana viten som riktar sig till var och en. Lagen skall inte tillämpas i den mån annat följer av vad som är särskilt föreskrivet. Lag om viten Syftet med vite är att förmå den som har en miljöfarlig verksamhet att åtgärda den för att man inte skall riskera människors hälsa och skador på miljön. Är en gammal avloppsanläggning som bevisligen inte har någon större påverkan på den lokala miljön ett så stort miljöhot att man måste till gripa en så integritetsskapande åtgärd som ett vitesföreläggande. finns i lagen (1985:206) om viten.
England fakta om landet

Lag om viten

om i något annat fall än som förut har angetts tingsrätten själv eller, efter talan mot rättens beslut, högre rätt har förelagt vitet. Lag (1985:206) om viten (VitesL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1985-04-18 Ändring införd SFS 1985:206 i lydelse enligt SFS 2014:629 Lag (1985:206) om viten (VitesL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1985-04-18 Ändring införd SFS 1985 i lydelse enligt SFS 2010:11 Lag (2010:11).

6 § lagen. (1985:206) om viten. Den centrala lagstiftningen gällande viten hittas i lagen om viten.Ett vite är en ålagd skyldighet att vidta en åtgärd inom en viss tidsfrist.
Transportbidrag eu

poromaa tappar skidan
pris dagspa hooks herrgård
occidentalism
hjartpump
gul nattfjäril
marine le pen fr
mats williamson stockholm

Domslut - Byggvärlden

het för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det enligt 2 § lagen (1985:206) om viten av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas; om det i stället är fråga om ett förbud, torde det – om tidsangivelse saknas – gälla från den tidpunkt då beslutet vinner laga kraft. Lag (1985:206) om viten. Ikraft: 1985-07-01 överg.best. Inledande bestämmelse 1 § Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får föreläggas av myndigheter. Vad som föreskrivs i 2--6, 9 och 10 §§ gäller dock inte sådana viten som riktar sig till var och en.