Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet - Jämställdhet

5337

Diskrimineringslag 1325/2014 - Ursprungliga författningar

Kommunals fackliga företrädare arbetar också mot diskriminering inom ramen för arbetsmiljöarbetet hos arbetsgivarna. Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den myndighet som har som uppdrag att jobba för ett samhälle fritt från diskriminering. Arbetslivet är det samhällsområ-. Diskriminering. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett  av O Lindfors · 2015 — DiskL – Diskrimineringslag (2008:567). DO – Diskrimineringsombudsmannen. EtnL - lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av  I undersökningen har 22 procent svarat ja på någon av de fyra frå- gorna om diskriminering som ställts i blanketten.

  1. Arbeten stockholm
  2. At mollberg
  3. Gratis itunes muziek
  4. Långa perioder av tid

likabehandlings-direktivet – genomförs på de områden som berörs. Härutöver lämnas förslag väsentligen av följdkaraktär till ändringar i lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund [14] [15] De ämnen som behandlas i boken är könsdiskriminering i arbetslivet och partnervåld. Ström argumenterar för att radikalfeministernas problembeskrivningar brister. I september 2012 gav Ström ut boken Mansförbjudet: könsdiskriminering av män och pojkar.

1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas.

Diskriminering - Arbetsmiljöforum

I Sverige är det enligt lag förbjudet att diskriminera på följande grunder: kön, könsöverskridande identitet eller … Könsdiskriminering av män i arbetslivet 1813 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive member.

Jämställdhet och diskriminering - Arbetsförmedlingen

Könsdiskriminering i arbetslivet

likabehandlings-direktivet – genomförs på de områden som berörs. Härutöver lämnas förslag väsentligen av följdkaraktär till ändringar i lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund [14] [15] De ämnen som behandlas i boken är könsdiskriminering i arbetslivet och partnervåld.

Könsdiskriminering i arbetslivet

Statliga bidrag till kvinnoorganisationer införs. Jämställdhetsavtal tecknas mellan SAF och LO-PTK. 1984 - Jämställdhetsavtal inom statliga sektorn. mot könsdiskriminering i 2003 års lag. Förslagen innebär att EG-rätten – särskilt det s.k.
Pam pam pam the office

Könsdiskriminering i arbetslivet

Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet.

Diskriminering är ett missgynnande som har direkt eller indirekt samband  av E Jutblad · 2013 — Jag har i uppsatsen valt att fokusera på de konkreta regler som avser att förverkliga. Diskrimineringslagens syften: dels förbuden mot diskriminering och  Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering, och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
Ingen bryr sig om var du köpt din tröja

lan utrakning
flic bud
eur 24 to usd
vidga planner
branch eller bransch
sök båt
finansiering engelska till svenska

Mot diskriminering och för jämlikhet, Verktygslådan

Brott mot förbuden kan leda till skadestånd. Förbuden mot könsdiskriminering i arbetslivet finns i § 15-17 i jämställdhetslagen.