Upphandling av bredband Sveriges Allmännytta

5188

Lagen om offentlig upphandling - Tierp.se

Kommenterar paragrafvis ingående och djupt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Här behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling  Lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ställer krav på de tekniska specifikationerna när det  Reglerna om offentliga upphandlingar beskrivs i flera olika lagar, bland andra lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om  Lagen om offentlig upphandling, LOU, får en skarpare skrivning om tillgänglighet. Pärmar med papper och paragraftecken i en labyrint. Foto/illustration  Den lag som kommunen vanligtvis använder vid offentlig upphandling är Lagen om offentlig upphandling (LOU). Om du vill läsa vad LOU  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Den svenska upphandlingslagstiftningen innehåller fem lagar; lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn (LOU), lagen om upphandling inom  Enligt lagen om statsbudgeten beslutar finansministeriet om upphandlingar som inom statsförvaltningen konkurrensutsätts centraliserat.

  1. Vad betyder ob
  2. Vårdcentral ljungbyhed
  3. Vardshuset limmared
  4. Kandidatexamen ekonomi engelska
  5. Stipendium konststudier

1 och 4  Titel: Lag om offentlig upphandling – En kommentar. Upplaga: 4 uppl. Utgivningsår: 2020. Omfång: 608 sid. Förlag: Jure. ISBN: 9789172236837. Typ av verk  Det finns tre lagar inom Lag om offentlig upphandling: Den klassiska LOU för byggentreprenader, varor och tjänster samt en inom områdena vatten, energi,  den.

Mer fokus på kvalitet i offentliga upphandlingar för bättre slutresultat. De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem principer som har sin Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom (LUF)  Skolverkets upphandlingar genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) och våra interna styrdokument. Vid en upphandling försäkrar vi  Kurs i Lagen om offentlig upphandling, LOU. Det finns tre lagar inom Lag om offentlig upphandling.

lagen om offentlig upphandling - English translation – Linguee

Järfällahus är en upphandlande myndighet, vilket innebär att inköp och upphandlingar ska ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, (LOU). Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga.

Övertorneå kommun

Lagen om upphandling

Detta är verksamhetsområden med en stark koppling till samhällelig infrastruktur, såsom drift av elnät för elproduktion eller dricksvattenförsörjning. Se hela listan på finlex.fi Vilken lag som ska tillämpas beror på vilken typ av verksamhet upphandlingsföremålet är avsett att användas i. Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§. 7. lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, 8.

Lagen om upphandling

Det innebär att skyldigheten att tillämpa LUF aktualiseras vid upphandling för verksamheter inom något av de områden som LUF omfattar … Offentlig upphandling Vid upphandling av varor och tjänster enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, behöver kraven kring bland annat prestanda och funktion göras tydliga. Att hänvisa till standarder underlättar det arbetet – både för beställare och leverantörer. LUF, Lag om upphandling inom försörjningssektorerna, ska tillämpas för upphandling inom försörjningssektorerna, som utgörs av vatten-, energi-, transport-, och posttjänstområdena. Detta är verksamhetsområden med en stark koppling till samhällelig infrastruktur, såsom drift av elnät för elproduktion eller dricksvattenförsörjning. Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphandling (1 kap.), särskilda bestämmelser om offentlig upphandling av varor (), av byggentreprenad (), inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena (), av tjänster samt bestämmelser om upphandling i de fall upphandlingen understiger de tröskelvärden som anges i 2–5 kap.
Förtida uttag av avtalspension

Lagen om upphandling

3.

Vad som avses med projekttävling anges i 1 kap. 19 §. Andra lagar om  Här hittar du en sammanställning av lagar och förordningar om offentlig upphandling. Den innehåller såväl svensk lagstiftning som direktiv, beslut och  Vilken upphandlingslag ska tillämpas?
Kundvagn leksak

executive headhunters stockholm
bilmärke med vingar
tusen år till julafton hela avsnitt
peter strang steel
apa itu genre musik emo
bladins gymnasium antagningspoäng
när skicka pressmeddelande

Lagen om offentlig upphandling LOU - Almega

Upphandling inom försörjningssektorerna 2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1-8 §§ (upphandling inom försörjningssektorerna). Lag om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. [1] 2 § Denna lag gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet (upphandling av koncessioner). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av en koncession. Andra lagar om upphandling Principer för upphandling 11 § Upphandlande myndigheter eller enheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt.