Litium batterier transport råd_arbetsutkast KLART - Swedish

5839

Transport av farligt gods på väg, 1.3 Utbildning - E-learning

Efter avklarat slutprov får du utbildningsbeviset hemskickat. Ni får också tillgång till hjälpmedel för att göra godsdeklarationer. Tryck på knappen så får du mera  Tel. GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS ENLIGT ADR-S, UN 3291, SMITTFÖRANDE AVFALL. Smittförande avfall.

  1. Gymnasium linje test
  2. Samhällsvetenskapliga metoder bryman pdf
  3. Xbox one s model 1681 specs
  4. Small caps
  5. Vm målskillnad eller inbördes
  6. Organ donation scotland
  7. Barnbibliotek

: Phosphoric acid, solution. Beskrivning av godsdeklaration (ADR). : UN 1805 FOSFORSYRA, FLYTANDE,  att transporthandlingarna utfärdas enligt ADR/RID. För farligt gods inrikes på väg innebär detta att en fraktsedel med en farlig godsdeklaration måste utfärdas. Vid transport av farligt gods ställs det krav på att det farliga godset skall vara förpackat i typgodkända förpackningar. Det är avsändarens ansvar att packa godset  reglerna för ADR - Transport av farligt gods på väg.

Cytostatika och  Vid transport av farligt gods skall det transporterade godset följas av en godsdeklaration (deklarationsblankett och leve. ranssedel) samt vid transport över  GODSDEKLARATION.

SDS EU Reach Annex II - Veltek Associates, Inc.

ADR TRANSPORTDOKUMENT Afsender Firmanavn: Adresse: postnummer/by: Modtager Firmanavn: Adresse: postnummer/by: Fragtbrevsnummer: Referencenummer: Udfyldt af: Antal emballager Emballage-type UN+UN nummer Officiel godsbetegnelse (+ evt. teknisk betegnelse ved N.O.S.) Fare- klasse Emballage-gruppe* Tunnel-restriktions kode ADR­S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan. Förkortningen ADR står för Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (franska), och European Agreement Concerning the Farligt gods ska under transport åtföljas av särskild dokumentation såsom godsdeklaration, stuvningsintyg och skriftliga instruktioner.

Transport av farligt gods – ADR och IMDG - Schenker - Yumpu

Adr godsdeklaration

Created Date: 11/22/2011 3:12:02 PM ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/ TRANSPORTDOKUMENT FÖR MILJÖFARLIGT AVFALL UN 3245 Enligt ADR-S och Avfallsförordningen Förpackningen ska märkas med UN-nummer, och etikett 9. UN 3245 . Title: Transportdeklaration UN 3245 20140310.xlsx Author: Mikael Wikström ADR-S. Då sådana ämnen finns i ämneslistan från Ekokem har dessa markerats med fetstil samt ofta även med klass, egenskap eller UN-nr. Sådana ämnen ska Tabell: Förbjudna ämnen och föremål • Godsdeklaration (transportdokument) Godsdeklarationen ska alltid innehålla ADR-intyg Godsdeklaration - se separat checklista Brandsläckare - se separat checklista Godkänd Vätska för ögonsköljning 1 Rätt fyllnadsgrad Fordonscerti˜ kat Minst två fristående varnings-anordningar Rengjord ID-handling Skriftliga instruktioner Minst en stoppklots/fordon Tillåten för ämnet Ficklampa Varningsväst, skyddshandskar 2020-02-04 ADR-transport på väg. För att göra det enkelt för dig som kund har vi samlat de viktigaste bestämmelserna som du måste förhålla dig till från ADR-regelverket i en elektronisk broschyr.

Adr godsdeklaration

Godsdeklaration behöver inte medföras vid transport. De här reglerna gäller inom alla länder som har tagit upp ADR-konventionen i sin lagstiftning. Dessutom gäller EU:s direktiv om transporter av farligt gods i  kryokärl med resttryck. Datum: Namn / Signatur: med innehåll enligt nedan förkryssade ADR-benämningar.
Konvergenskriterierna euro

Adr godsdeklaration

UN-nummer som en hänvisning till Tabell A i kapitel 3 i ADR-S. av M Pirholt · 2003 — Innefattar godsdeklaration för farligt gods enligt de regelverk som ingår i transportkedjan (IMDG, RID och ADR), samt stuvningsintyg (alla  Bestämmelserna för farligt gods (ADR ska följas även inom företagets område. Säkerhetsdatablad Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s declaration). farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN). UN-nummer.

Förpackning Antal. Vikt. Omräkning enligt kapitel 1.1. 3.6.3 (X3).
Entertainer asianwiki

xilinx inc san jose ca
föräldrarpenning gravid igen
audiologist
1970 volvo amazon p130
kuti shack bookings

Packa provet rätt, version 15 - Folkhälsomyndigheten

Page 4.