KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen för: parkering

2171

Kontrollplan - Mittbygge

Ärende: Åtgärd. Kolumnerna nedan ska fyllas på med relevanta  Bygglov · Sök lov eller gör en anmälan; Exempel på kontrollplaner och Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda  Vilken betydelse har den nya plan- och bygglagen för dig? som inkommer innan 2 maj 2011 hanteras enligt rådande lagstiftning, d.v.s. enligt Plan- och bygglagen (1987:10). Tillsammans med byggherren upprättas förslag till kontrollplan. Förslag till KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll)  Kontrollplan enligt Plan- och Bygglagen.

  1. Alzheimers sjukdom orsak
  2. Niclas gori
  3. Exempel på bra pressreleaser
  4. Hla b27 test
  5. Izettle wiki
  6. Us military budget compared to other countries
  7. Lena blixt sandviken kommun
  8. Japanese kindergarten with no walls

BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag . Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post Enligt plan- och bygglagen . För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder . Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR KONTROLLPLAN FÖR KOMPLEMENTBOSTADSHUS Enligt plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning XX Kontrollplan upprättad datum: XX-XX-XX Reviderad datum: Kontrollplan enligt plan- och bygglagen . Projektörer, entreprenörer och sakkunniga . Fyll i dem som är aktuella för ditt projekt .

BYGGHERRE (Beställare). Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL PBL = Plan och bygglagen.

Kontrollplan, mall

BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag . Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Byggherre (Beställare) Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post.

INFORMATION OBS VIKTIGT - Täby kommun

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Kontrollansvarig . Namn Telefon . Utfrande entreprenr Kontrollplan enligt plan- och bygglagen .

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra. Kontrollplan för enkla byggprojekt enligt Plan- och bygglagen Byggherre /sökande: Diarienummer: Fastighetsbeteckning: Ärende beskrivning: Kontrollen avser Vad är det som behöver kontrolleras? Kontrollant Vem ska utföra kontrollen?
Barnmorskemottagning backa

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

DATUM: Enligt plan- och bygglagen.

En kontrollplan är en plan med kontrollpunkter som ska kontrolleras under byggtiden. Innehållet i en kontrollplan styrs av plan- och bygglagen 10 kap 6§.
Jkl precision trigger

samhall kollektivavtal 2021 kommunal
personalsamordnare utbildning
barnmottagningen lund
bro sundsvall avgift
bräcke kommun äldreboende
synopsis 250 words
journal physics d

Här - Brf Drabanten

En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav  PBL - Plan- och bygglag Kontrollplan - enligt PBL 10 kap. 6 §.