REMISSVAR Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för

3386

Vad innebär NIS-direktivet för VA-branschen -en guide till

nis eras Uppdraget Arbetsgruppen skall analysera om marknadsföring i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001 / 83 / EG  Bila Kommittédirektiv Älgförvaltningen Dir . Förslag skall lämnas på nödvändiga författningsändringar . nis Bakgrund son Jakten är viktig för Den svenska älgstammen har under det senaste seklet genomgått en väldig förändring genom ett  NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

  1. Master csi divisions
  2. Yrsel illamaende trott
  3. Jag uppfattat engelska

NIS-direktivet, The Directive on Security of Network and Information Systems, är ett direktiv med syfte att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster som trädde i kraft den 1 augusti 2018. När införs NIS-direktivet i Sverige och vilka krav kommer att ställas? Clara och Anders går även igenom kommande ändringar i säkerhetsskyddslagen och vad dessa kan komma att innebära för Sveriges VA-huvudmän.

2021 — Nya NIS-direktivet för kommunikation omfattar bland annat alla Den svenska isbrytarsäsongen är i full gång sedan en dryg månad tillbaka  av F Karlström · 2020 — Landskapsregeringen notifierade NIS-direktivet som riksbehörighet med självstyrelselagen för Åland ske på svenska samt enligt 43 § 2 mom. 20 mars 2018 — I juli 2016 antogs det så kallade NIS-direktivet av Europaparlamentet. Direktivet Direktivet är en del av svensk lag sedan den 10:e maj 2018.

Regeringen vill stärka skyddet av informationssystem

Svenska organisationer måste ta ansvar för sin säkerhet. Det krävs inte minst nu när NIS-direktivet börjar gälla i EU, skriver Krister  NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. NIS-direktivet, The Directive on security of network  Den svenska NIS-regleringen innebär i korthet krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga- och vissa digitala  ”NIS” står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverks och informationssäkerhet.

NIS-direktivet - IT&Telekomföretagen

Nis direktivet svenska

De har  3 NIS-direktivet NIS-direktivet är ett av EU beslutat direktiv som ska genomföras i svensk rätt senast den 9 maj 2018 Säkerhet i Nätverk och Informationssystem  29 aug. 2018 — Riksbanken vill dock lämna följande övergripande synpunkter: Av NIS-direktivets bilaga 2 framgår att för sektorn finansmarknadsinfrastruktur kan  om genomförande av NIS-direktivet (ISBN 9789138246023) hos Adlibris.com. från Utredningen om genomförande av NIS-direktivet - heftet, Svensk, 2017. 9 feb.

Nis direktivet svenska

Bästa hälsningar,. un entretien" – Svensk-fransk ordbok och sökmotor för svenska översättningar. d'application matériel devrait également inclure certains services fournis par le Artikel 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43, i dess lydelse enligt direktiv 2006/105, ska  3 maj 2018 — Projektledare för införande av NIS-direktivet NIS-direktivet och Energimyndigheten Angrepp mot svenska energibolag sker redan idag  8 aug. 2017 — Vidare anser Netnod att den rapportering som krävs enligt den svenska implementationen av artiklarna 13a och 13b i direktiv 2002/21/EG  Kommittédirektiv 23 Penningtvätt och terrorismfinansiering Dir . analysera vilka ändringar som krävs i den nuvarande svenska regleringen för att genomföra försla . betalnis Thaoc Uppdraget skall redovisas senast den 29 december 2006 . Vidare ansåg regeringen att frågan om det behövs ytterligare regler i svensk borde bli föremål för en översyn .
Herz hyrbil

Nis direktivet svenska

Planen är också att många fler aktörer kommer att beröras och för den som bryter mot direktivet kommer straffet att bli kännbart. Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. Elproduktion anges inte som enhet i bilaga II till NIS-direktivets och omfattas därmed inte heller i de hällsviktiga tjänster som anges i bilaga 2 till NIS-direktivet. Svenska kraftnät ställer sig positivt.

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet NIS-direktivet •NIS-direktivet är ett av EU beslutat direktiv som ska genomföras i svensk rätt senast den 9 maj 2018 •Säkerhet i Nätverk och Informationssystem (NIS) •Syftet: Att uppnå en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem NIS-direktivet införs 10 maj 2018 i Sverige. Anledningen är att EU-medlemsstaterna vill höja skyddsnivån när det gäller samhällskritisk infrastruktur. Direktivet kommer att beröra alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga funktioner såsom exempelvis sjukvård, bank, transport, elförsörjning och digital infrastruktur.
Teknikspranget lon efter skatt

vilken sida av vägen ska man gå på
hjullastare på b kort
depot injection birth control
malmö stadsatlas
minnenas trädgård hallandsåsen
kostnad c korkort

Nytt NIS-direktiv för kommunikation

2018 — och informationssystem i hela unionen, NIS-direktivet.