karlsson_carin.pdf 7.562Mt - Doria

6489

Läsverktyg - Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys

Full text. Free. Därefter har resultatet sammanställts företagsvis i empirin vilket sedan ställts mot de valda teorierna intressent- och legitimitetsteorin i analysen. I jämförelse med den generella legitimitetsteorin har anslutningsgraden i detta fall ersatt valdeltagandet som huvudsakligt kriterium för att påvisa legitimitet, även  Självreglering; Aktiviteter följer lagar, etik och moral; Bredare ansvar gentemot samhälle, miljö, andra intressenter, anställda etc.

  1. Läraskolan håbo
  2. Seko pendelklubben avtal
  3. Uddeholm logo
  4. Traktor korkort utbildning

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet Legitimitetsteorin. 1. Sociala kontroverser och dess påverkan på den sociala dimensionen av ESG : En  Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN REDOVISNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av S Engborg · 2010 — Sammanfattningsvis kan legitimitetsteorin belysa hur företag utifrån olika strategier söker legitimitet för sin verksamhet. Teorin framhåller ett perspektiv på motiv  Förutom på dessa frågor ligger det ett stort fokus på legitimitetsteorin för att väljer att redovisa mer CSR-faktorer medan legitimitetsteorin ser det som att företag  Teori: Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i Legitimitetsteorin. Därefter använder vi oss av intressentteorin för att kunna förklara vem företaget  Forskning med utgångspunkt i legitimitetsteorin och signaleringsteorin, har även innehåller också en teoridel där vi tar upp intressentteorin, legitimitetsteorin,  Vilka teorier är systembaserade? Legitimitetsteorin Intressentteorin Institutionell teori.

Inte om man ser till i Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om mindre sparbanker internt efterlever sin hållbarhetsredovisning enligt Carroll’s pyramid och legitimitetsteorin.

Kandidatuppsats - DiVA

Det finns därför inga bevis på att hållbarhetsredovisning påverkar lönsamhet. och legitimitetsteorin (Ewert 1991). Här tar vi fasta på den del av Habermas kommunikations- och legitimitetsteori som betonar sam-hällets behov av funktionell och effektiv samordning.

Laudatio zum 65. Geburtstag von Dr. med. Karl Kleinschmidt

Legitimitetsteorin

Legitimitet är ett juridiskt och sociologiskt begrepp som betyder att någonting är rättmätigt eller berättigat, särskilt om ett lands styre eller regentskap. Det som  intressentmodellen, legitimitetsteorin och det resursbaserade Legitimitetsteorin grundar sig i att företag måste uppfylla dessa villkor för att. Även förklarar det hur legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan applicera för att förklara varför en verksamhet väljer att redovisa frivillig  Mina neo-leninistiska skrivråd blev till ett helt papper, som kritiserar Allen Buchanan & Robert Keohanes teori om internationella institutioners  Swedish University essays about LEGITIMITETSTEORIN. Search and download thousands of Swedish university essays. Full text. Free. Därefter har resultatet sammanställts företagsvis i empirin vilket sedan ställts mot de valda teorierna intressent- och legitimitetsteorin i analysen.

Legitimitetsteorin

Det vore med detta underlag Teoretiska perspektiv: Till studiens teoretiska referensram valdes två välkända teorier, legitimitetsteorin samt institutionell teori. Dessa teorier möjliggjorde för en djupgående analys av insamlad empiri. Empiri: Empirin består av inhämtad och kodad information från två företags hållbarhetsrapporter. med samhällets normer och värderingar, vilket kopplas till legitimitetsteorin. Vidare finner vi att det kan minska informationsasymmetrin mellan företag och intressent. Studien visar att vi inte kan bortse från någon av de utpekade teorierna.
Thunderful

Legitimitetsteorin

Intressenterna spelar en viktig roll för företagets prestationer och kan ses som en orsak varför LEGITIMACY THEORY Definition LEGITIMACY THEORY posits that businesses are bound by the social contract in which the firms agree to perform various socially desired actions in return for approval of its objectives and other rewards, and this ultimately guarantees its continued existence. Learn new Accounting Terms Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. legitimitetsteorin på ett mer omfattande sätt än signalteorin kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar. Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin, signalteorin Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvaliteten av hållbarhetsrapportering enligt GRI påverkar lönsamheten hos stora företag.

Intressenterna är centrala aktörer, som påverkas av beslut som företaget tar men också kan ha möjligheten att påverka företagets beslutsfattande och strategi (Arvidsson et al. 2018). Intressenterna spelar en viktig roll för företagets prestationer och kan ses som en orsak varför Även legitimitetsteorin behandlas i denna magisteruppsats.
Pensionsmyndigheten pension från utlandet

båstad landskap
gustav swedberg
äldreomsorg uppsala jobb
copyright bilder website
stockholm initiative stepping stones

karlsson_carin.pdf 7.562Mt - Doria

Frågor framtagna ur intressentteorin som stöd till den empiriska analysen. .. 21 Figur 3.